Tuan Haji M Sahidi bin Saigon

Ketua Juruaudit, Unit Audit Dalam

~ KOSONG ~

Timbalan Ketua Juruaudit, Unit Audit Dalam

Encik Kamaruddin bin Osman

Juruaudit Kanan, Unit Audit Dalam, UTM

Puan Mayuzei binti Ujang

Juruaudit Kanan, Unit Audit Dalam, UTM

Puan Rosmaniza binti Haron

Juruaudit Kanan, Unit Audit Dalam, UTM

Cik Siti Nurranisah binti Abdul Rahim

Juruaudit , Unit Audit Dalam, UTM

Encik Zulkeflee bin Ab Bakar

Penolong Juruaudit Kanan, Unit Audit Dalam, UTM

Tuan Haji Muhammad Firdaus bin Ab Aziz

Penolong Juruaudit Kanan, Unit Audit Dalam, UTM

Cik Hanifah binti Kandar

Penolong Juruaudit Kanan, Unit Audit Dalam, UTM

Puan Kartika Shar'ie binti Janon

Penolong Juruaudit, Unit Audit Dalam, UTM

Cik Ezatul Hani binti Yusof Akmar

Penolong Juruaudit, Unit Audit Dalam, UTM

Cik Syarifah Fazlinatul Akmal binti Syed Ahmad

Penolong Juruaudit, Unit Audit Dalam, UTM

Puan Azizah binti Abd Samad

Pembantu Tadbir (P/O) 1, Unit Audit Dalam, UTM

Puan Lizayati binti Rahim

Pembantu Tadbir (P/O) 2, Unit Audit Dalam, UTM

Puan Nurulsakina binti Saffif

Pembantu Setiausaha Pejabat, Unit Audit Dalam, UTM

Encik Mohammad Suhami bin Yusoff

Pembantu Operasi, Unit Audit Dalam, UTM