SELAMAT DATANG KE LAMAN WEB RASMI

UNIT AUDIT DALAM

JABATAN CANSELERI, UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

MISI

Melaksanakan pengauditan dan khidmat nasihat secara professional berlandaskan standard pengauditan antarabangsa untuk memenuhi kehendak pemegang taruh.

VISI

Unit Audit Dalam kekal bebas dan professional dalam pengauditan dan khidmat nasihat.

OBJEKTIF

Membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan memperbaiki keberkesanan kawalan, pengurusan risiko dan proses tadbir urus

SKOP TUGAS UNIT AUDIT DALAM

AUDIT PRESTASI

AUDIT KEWANGAN

AUDIT ICT

HUBUNGI KAMI

ALAMAT

Aras 4,
Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim
Universiti Teknologi Malaysia
81310, Johor Bahru
Johor, Malaysia

E-MEL RASMI

audit@utm.my

WAKTU OPERASI

Ahad – Rabu (8:00 pagi – 5:00 petang)
Khamis (8:00 pagi – 3:30 petang)
Rehat (1:00 petang – 2:00 petang)