Unit Audit Dalam, UTM telah menghantar 5 orang pegawai sebagai mewakili lawatan kerja ke UUM pada 30 Oktober 2022 selama satu hari.